top of page

At arbejde med strategi er en ting, men at arbejde effektivt med opgaven og udvikle og implementere den rette strategi, som bidrager til øget bundlinje, og som implementeres succesfuldt i organisationen, kan være sin sag.

Dette kursus giver dig redskaber til, hvordan du kan mestre netop denne opgave, så du opnår et optimalt
udbytte for din virksomhed.

 

DERFOR SKAL DU DELTAGE
Virksomheder, som formår at skabe synergi mellem tre centrale strategiprocesser, opnår langt større succes. Processerne er: De strategiske lederskabsprocesser, de formelle strategiprocesser og de organisatoriske
læringsprocesser. Kurset sætter disse tre strategiprocesser i spil, og du lærer at arbejde med processerne og skabe harmoni mellem dem for at opnå den mest effektive organisation.

 

Kurset er unikt ved at udpege og fokusere på lederens nøgleopgaver i de tre processer, og under kurset inddrages aktuelle cases og interviews med danske topledere fra blandt andet Novozymes, Danfoss, Sydbank og Danske Spil. Du får indsigt i topledernes vægtning af de 10 nøgleopgaver og baggrunden for deres succes indenfor det strategiske arbejde. Du får også viden om den nyeste forskning indenfor strategisk ledelse.


Ledelsens nøgleopgaver er blandt andet at:
• Designe strategimodellen
• Fremme de ønskede forandringer
• Navigere i forhold til løbende interne og eksterne udviklinger
• Vælge den rette strategimodel
• Aflære uhensigtsmæssig adfærd i organisationen og
• skabe rum til ny læring

 

Kurset giver dig værktøjer til at opnå succes med hver af nøgleopgaverne, og du lærer hvorfor og hvordan du kan gøre op med traditionelle strategiprocesser, og hvordan du som leder gennem adfærd og kommunikation kan fremme den ønskede adfærd i organisationen.
 

Kurset trækker på Jørgen Lægaard og Elmer Fly Steensens nye bog ”Strategi med succes”, som udkom i marts 2016. Du får bogen som en del af kurset.


FORMÅL OG INDHOLD
Kurset giver dig redskaber til, hvordan du kan arbejde effektivt og opnå succes med virksomhedens strategi.

 

Kursets indhold:

• Overblik over de tre centrale strategiprocesser

– Strategisk lederskab

– Formelle strategiprocesser

– Strategi som organisatoriske læringsprocesser

• Indvielse i de ti nøgleopgaver, som skal kunne mestres for at opnå succes.

 

UNDERVISNINGSFORM
Kurset giver indsigt i de nyeste teorier. Der vil løbende være diskussioner på baggrund af indbyggede cases og opgaver, hvor deltagerne får mulighed for at overføre den præsenterede teori til praksis. Der er således fokus på to-vejs-kommunikationen i kursets undervisning.

 

MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig til ledere i både store og mellemstore virksomheder, advokater, revisorer, konsulenter og andre med gode forretningsidéer og modet til at føre disse ud i livet.


KURSETS UNDERVISERE
Jørgen Lægaard, cand.merc. og direktør i Lægaard Management A/S, har stor erfaring som underviser, coach, bestyrelsesformand og strategisk sparringspartner for mere end 300 strategiprocesser.
Jørgen har siden 1979 undervist i strategi, organisation og økonomistyring på Aarhus BSS, det daværende Handelshøjskolen, ved Aarhus Universitet.
Jørgen har udgivet bestselleren Strategi i Vindervirksomheder, der er udgivet i 12 oplag, samt bøgerne Jyske Bank på det blå ocean og Det strategiske lederskab. Han er desuden bestyrelsesformand for ti danske virksomheder.


Elmer Fly Steensen, ph.d. og lektor ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS, Elmer har stor erfaring som blandt andet ledelseskonsulent, marketingchef og oplægsholder samt inspirator ved strategirelaterede arrangementer.
Til dagligt underviser Elmer inden for fagområdet strategi både for cand.merc., HA- og HD-uddannelserne ved Institut for Virksomhedsledelse. Sideløbende arbejder han desuden som selvstændig konsulent, hvor han hjælper virksomheder med at designe og gennemføre strategiprocesser.

 

TID OG STED
Kurset forløber over 2 dage (16 lektioner).
Tirsdag den 6. september 2016 kl. 9:00 - 16:00
Tirsdag den 13. september 2016 kl. 9:00 -16:00

 

Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V
Bygning 2610, lokale S521

 

PRIS OG TILMELDING
Kr. 10.500 ekskl. moms.
Prisen er inklusiv materiale og forplejning. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

 

Find oplysninger om tilmelding og rabatordninger på executive.au.dk/kurser
 

KURSUSBEVIS
Kurset udgør 16 lektioner á 45 minutters varighed. Kursusbevis udleveres ved kursets afslutning og eftersendes ikke.

 

DELTAGER DU SOM REVISOR, ADVOKAT ELLER ADVOKATFULDMÆGTIG?
Kurset opfylder betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige. Kravet er dog, at deltagerne selv skal dokumentere, at kurset har relevans for
eget faglige virke.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Kursus- og konferencekoordinator,
Marie Hartmann
Aarhus BSS Executive
Tlf. 8715 3602
E-mail: mlhart@au.dk

KURSUS - DEN EFFEKTIVE STRATEGIPROCES

bottom of page