top of page

BØRSENS ANMELDELSE DEN 23.06.16

Børsen Executive d. 23.06. 2016 Af Henrik Ørholst

“Strategi med succes” af Jørgen Lægaard og Elmer Fly Steensen er en fremragende lærebog om strategi. Her er der et omfattende overblik over teoridannelsen indenfor området kombineret med mange eksempler, således at den studerende ikke kommer til at leve i et uvirkeligt akademisk univers.

Bogen er undfanget i forbindelse med indtagelse af kaffe kombineret med den klassiske overvejelse: Hvordan bliver strategien gjort levende. Med andre ord: Hvordan bliver den implementeret eller eksekveret? Det emne har optaget både forskere, konsulenter og praktikere, og det er blevet en sump, som kan være svær at komme udenom.

Bogen giver en overordnet forståelsesramme for, hvordan man skal opnå succes med strategiarbejdet.

Tre indsatsområder

Det strategiske lederskab. Her skal topchefen finde den rigtige strategimodel, som skal være den værktøjskasse, der skal bruges, når virksomheden skal udvikle sig i den ønskede retning.

Den formelle strategiproces. Det er strategiarbejdet og arbejdet med udvikling
af forretningsstrategi. Det er her, at der skal udarbejdes analyser af både omverdenen og virksomhedens indre forhold.

De organisatoriske læringsprocesser. Her det udviklingen af strategiprocesserne, som er i centrum. Virksomheden skal både lære og aflære.

Denne strategimodel er interessant, fordi der bliver antaget et bredt perspektiv på arbejdet med udvikling af en strategiproces. Samtidig er der en gennemgang af mange teorier indenfor de nævnte områder. Derfor bør bogen indgå som en del af pensum, når det er strategi, som er på skemaet.

bottom of page